Defibrillators: Algemene info

Een automatische externe defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren.

De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Dan krijgt de sinusknoop de kans de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.

Een AED is geen hartmassageapparaat

Een AED wordt ten onrechte wel eens een hartmassageapparaat genoemd. Een AED geeft echter een elektrische schok en geen hartmassages.

Als een schok gaat worden toegediend, moet, volgens de instructies van de AED, afstand worden gehouden, en wordt even niet gemasseerd.

De discussie vol- versus semi-automatische AED heeft aan beide zijden zowel voor als tegenstanders. Wetenschappelijk onderzoek geeft geen uitsluitsel of ‘beter’ of ‘slechter’, enkel het feit dat een semi-automaat sneller een schok kan toedienen werd vastgesteld.

Werking

Een AED bestaat onder andere uit een microprocessor en elektroden. De elektroden verzamelen informatie over het ritme van het hart, welke informatie door de microprocessor wordt geïnterpreteerd. Als er sprake is van ventrikelfibrillatie of ventrikeltachycardie, adviseert de microprocessor een schok om het hart te defibrilleren. Met toediening van de elektrische schok wordt getracht het myocard (hartspierweefsel) te depolariseren (ontladen), om zo de sinusknoop weer de kans te geven de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.

Toepassing

Bij personen met een circulatiestilstand, is het van belang dit zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden. Deze hulp wordt de keten van overleven genoemd en bestaat uit:

zodra professionele hulp is gearriveerd:

Doordat een AED een eenvoudig te bedienen automatisch toestel is, is het nu mogelijk dat defibrilleren niet uitsluitend door de professionele hulpverleners kan worden uitgevoerd, maar ook door elke leek-hulpverlener die getuige is van de noodsituatie. Na het aanzetten zal het toestel de hulpverlener door middel van gesproken instructies begeleiden. Het zal de hulpverlener vragen om de elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken en het zal nadien automatisch een analyse van het hartritme maken. Stelt het toestel vast dat er sprake is van ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie, dan zal een elektrische schok worden geadviseerd en zal het de hulpverlener instrueren om deze toe te dienen. Of bij de recentere vol-automatische toestellen zal de defibrillator op automatische wijze de schok toedienen. Vervolgens gaat men weer door met borstcompressies en beademen (Basic Life Support).

Opleiding

Een algemene sensibilisering en opleiding van de brede bevolking is noodzakelijk voor een optimale reanimatie en gebruik van de defibrillator. Zowel in België als in Nederland kan men voor opleidingen AED terecht bij diverse bedrijven en instellingen.

Gebruik in België

Het gebruik van de defibrillator wordt geregeld bij het Koninklijk Besluit van 21 april 2007. Voor niet-professioneel gebruik zijn uitsluitend toestellen van categorie 1 toegelaten. Deze toestellen bezitten geen ECG scherm en laten niet toe om in manuele modus te werken. Het toestel kan volautomatisch of semi(half)-automatisch zijn, dat wil zeggen zonder of met schokbevestigingstoets. Het Rode Kruis-Vlaanderen beveelt aan toestellen te gebruiken die volautomatisch zijn.

Een AED categorie 1 mag bediend worden door zowel professionele als niet-professionele gebruikers op de hierna omschreven wijze:

Alle publiek ter beschikking gestelde defibrillatoren dienen in een verzegelde kast te worden geplaatst.

AED Kopen

Hoe zorg je voor je AED-apparaat?

Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) zijn levensreddende apparaten die de overlevingskansen van een persoon met een hartstilstand aanzienlijk kunnen verhogen. Zij zijn essentieel op openbare locaties en steeds vaker ook in huizen te vinden. Om ervoor te zorgen dat je AED-apparaat altijd klaar is voor gebruik en zo lang mogelijk meegaat, is regelmatig AED-onderhoud en goede AED-zorg van cruciaal belang. […]
zwembad AED

Hoe werkt een AED-apparaat precies?

Een geautomatiseerde externe defibrillator (AED) is een onmisbaar hulpmiddel bij het redden van mensenlevens tijdens noodsituaties met hartstilstand. Maar hoe werkt zo’n apparaat precies, en wat is het belang van AED-technologie en -veiligheid? In dit artikel belichten we de werking van een AED, het proces van defibrillatie, de rol van een AED bij hartstilstand en […]
AED Kopen

De beste AED-apparaten: Vergelijk de topmodellen en merken

In dit artikel zullen we de beste AED-apparaten op de markt bespreken, met speciale aandacht voor de CardiAid AED, die wordt beschouwd als een van de beste apparaten in de branche. We zullen ingaan op de verschillende AED-modellen en AED-merken, de kenmerken van de beste apparaten, en waar je deze kunt kopen. Ook zullen we stilstaan bij het belang van […]
Flatgebouw AED - VVE aed

AED voor Flatgebouw of Vereniging van Eigenaren

  Hoe kiest u de juiste AED voor uw flatgebouw of condo? Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is ontworpen om mensen met een hartstilstand te helpen. Bij een hartstilstand wordt het hart van een persoon aangedreven door elektrische schokken. Deze schokken worden geleverd door een AED. AED’s zijn bedoeld als levensreddend apparaat en daarom is […]
AED voor scholen

AED voor Scholen

  AEDs in scholen: Veiligheid en bescherming Voelt u zich verantwoordelijk voor de veiligheid van uw studenten? Wilt u er alles aan doen om het leven van uw studenten te beschermen? AED’s (automatische externe defibrillators) zijn een krachtige tool waarmee scholen het leven van hun studenten kunnen beschermen. AED-apparaten detecteren onregelmatigheden in het hartritme en […]
Bedrijf AED

AED voor Bedrijven

  AED’s voor bedrijven In België zien we steeds meer bedrijven die zich bewust zijn van de risico’s van hartstilstand en de noodzaak om een bedrijf AED op de werkplek te hebben. In dit blogartikel behandelen we de noodzaak van een bedrijfsAED, de voordelen ervan, welke bedrijven vooral gebaat zijn bij een AED en veel […]
AED voor professionals

AED voor Professionals

AED’s voor professioneel gebruik Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een vaak gebruikt apparaat om een slachtoffer te redden die lijdt aan een hartstilstand. Het kan het leven van een slachtoffer redden als het tijdig gebruikt wordt. AED’s zijn daarom een veelgebruikt apparaat, niet alleen in de gezondheidszorg, maar ook in andere professionele omgevingen. De […]
zwembad AED

AED voor Zwembaden

AED’s voor zwembaden: Automatische Externe Defibrillators (AED’s) zijn uiterst nuttige hulpmiddelen als het gaat om het redden van levens. U kunt een AED ook gebruiken in een zwembadomgeving om het risico op fatale hartstilstand bij uw gasten te verminderen. In dit blogartikel gaan we dieper in op AED’s voor zwembaden, waaronder de vele voordelen en […]
aed zonder hartslag gebruiken?

AED voor Sportclub

AED’s voor sportclubs: Sportclubs hebben de verantwoordelijkheid om de veiligheid van hun leden te garanderen. Dit kunnen ze doen door middel van een sportclub AED. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een belangrijk onderdeel van een veiligheidsplan voor een sportclub, omdat het een levensreddende technologie is voor mensen die een hartstilstand hebben. AED’s kunnen iemands […]
Buurt AED

Buurt AED

AED voor in uw buurt AED’s voor de buurt: De gebruikte buurt AED (automatische externe defibrillators) worden steeds populairder. Dit komt omdat een AED een levensreddend apparaat is dat mensen in nood kan helpen, zoals bij een hartstilstand. Een AED kan de overlevingskans na een hartstilstand met meer dan 30% verhogen. Het is daarom van […]